Stora Råby:

Äppellunden är beläget i den östra delen av Lund, i ett underbart hus från 1924. Vi har en stor uppvuxen trädgård med gott om plats för barnens lekar. Hit kommer man till fots, med cykel eller bil. Det går också att ta buss 5 till Råbylund och gå den sista biten till Äppellunden.

Historia:

Lekskolan har funnits i Lunds kommun sedan 70-talet, först tillsammans med Waldorfskolan i Hardeberga och från 1985 som en egen självständig verksamhet. Vi har 48 platser för förskolebarn och fritidsbarn.

Waldorfpedagogikens grund:

Rudolf Steiner gav impulser till en kulturell utveckling på flera olika områden, medicin, biodynamisk odling, arkitektur, konst samt pedagogik. Han såg pedagogik som en uppfostringskonst, pedagogen måste uppleva sitt arbete som en konstnär. Waldorfpedagogiken är ingen metod, varje barn är unikt och behöver sin egen speciella uppföljning. Kraven på den som arbetar som Waldorfpedagog är därför mycket stora.

Vad händer efter förskoletiden?

Under de senaste åren har många barn börjat på Waldorfskola, några har börjat i kommunal skola eller i andra friskolor.

Öppettider:

Lekskolan har öppet 07:00 till 17:00.

Vi har egen kö till Äppellundens barnverksamhet.

Välkommen att kontakta oss!